Info accountants

BRANCHE KENNIS

Inmiddels meer dan 20 jaar betrokken bij het groot-MKB accountantskantoor. In beginsel vaak via de SRA, later ook zelfstandig. Opgeteld inmiddels bij meer dan 60 kantoren wel eens actief geweest als trainer, coach of adviseur. Nooit vakinhoudelijk, altijd op het gebied van processen en mensen (vaardigheden). Dat ik daarnaast zelf bedrijfseconomie heb gestudeerd en meer dan 15 jaar zelfstandig ondernemer ben maakt communicatie en inlevingsvermogen binnen de doelgroep relatief eenvoudig. Betrokken geweest bij verplichte trajecten PKI en Zeg Wat Je Ziet en bij de opzet van de Branche in Zicht (BiZ) workshops.

Deze branchekennis en ervaring resulteert in de volgende thema's waarin ik regelmatig gevraagd wordt door het MT en/of HR voor advies of training/coaching:

 • Beleidsplan vertalen naar gewenst (klantgericht) gedrag in de teams
 • Coachend of situationeel leiderschap
 • Invoeren 'Het Nieuwe Beoordelen' en trainen leidinggevenden
 • Klantgericht Samenwerken in- en tussen de teams
 • Terugdringen van afboekingen (zowel Audit als Samenstel)
 • Extern Assessor (richtlijn NBA, zie apart thema-blok)
 • Stroomlijnen van het In-Door-Uitstroom proces, rol HR en Leiding
 • Assistentie bij 'zwaardere' selectiegesprekken

In ontwikkeling voor Accountants is het concept met Blended Learning dat C-insight inmiddels meer dan 5 jaar succesvol toepast binnen de Apothekers en de Huisartsenzorg, voor meer info zie hieronder.

Voorbeeld opzet Blended programma

add remove

Voorbeeld aanpak Programma Accountancy

 • Bepalen doel en onderwerpen
 • Opzet uiteindelijke training
 • Schrijven scenario's voor filmpjes
 • Professionele opnames
 • Verwerking in TrainTool
 • Test van het programma (eventueel pilot)

De investering voor de opzet van het programma bedraagt tussen de € 5.000 - € 10.000 exclusief BTW; afhankelijk van de wensen en bijvoorbeeld het aantal filmpjes dat moet worden opgenomen. 

Klik hieronder voor een voorbeeld van huisartsen.

EXTERN ASSESSOR

Volgens het NBA rapport IN HET PUBLIEK BELANG: Het kan echt beter! is een aantal maatregelen ingezet naar een verbeterde controle-aanpak voor niet-OOB kantoren.

Onder het kopje Governance 2.1 staat de rol van Extern Assessor omschreven. Daaraan geven wij als niet-accountant invulling door het MT van de Audit BV iedere 120 dagen te toetsten op het creëren en onderhouden van een open en veilige cultuur voor (junior) medewerkers om kritisch te kunnen zijn op de eigen organisatie en die van de klant.

NON-EXECUTIVE BOARD MEMBER

Peter van den Berg

Heeft zijn sporen verdiend in finance en is tegenwoordig directeur van een machine fabriek.

Gedegen professional die aanvullend aan onze diensten als non-executive boardmember het MT kan uitdagen veranderingen door te voeren.

In overleg (beperkt) inzetbaar.