Accountants

BRANCHE KENNIS > IMPACT

Branchekennis en ervaring resulteert voor u in:

 • Meetbare efficiency en effectiviteit
 • Keiharde €
 • Werkplezier en energie

Waarom durven we dat zo stellig te zeggen?

Inmiddels ruim 20 jaar actief in het groot-MKB accountantskantoor. Regelmatig via de SRA. Bij meer dan 60 kantoren actief geweest als trainer, coach of adviseur. Altijd op het gebied van processen en mensen (vaardigheden). Bedrijfseconomie i.c.m. meer dan 15 jaar zelfstandig ondernemerschap maakt opgeteld communicatie en inlevingsvermogen binnen de doelgroep eenvoudig. Betrokken geweest bij verplichte trajecten PKI en Zeg Wat Je Ziet en bij de opzet van de Branche in Zicht (BiZ) workshops.

De volgende inzet kan voor u impact hebben:

 • Uw beleidsplan vertalen naar gewenst (klantgericht) gedrag in de teams
 • Coachend of situationeel leiderschap inslijpen
 • Invoeren 'Het Nieuwe Beoordelen' voor écht Goede Gesprekken
 • Klantgericht Samenwerken in- en tussen de teams
 • Terugdringen van afboekingen (zowel Audit als Samenstel)
 • Extern Assessor (richtlijn NBA, zie apart thema-blok) als uitdager
 • Stroomlijnen van het In-Door-Uitstroom proces: u vindt, bindt en boeit uw medewerkers!
 • Hulp bij goede keuzes maken in 'zwaardere' selectiegesprekken

VOORBEELD CASE

Middelgroot kantoor met de vraag om de afboekingen flink (6%) terug te dringen.

Middels het structureel verbeteren van interne samenwerking én de communicatie met de klant strakker te organiseren zijn de afboekingen binnen 1 jaar tijd met 6% gedaald. Daarmee zijn gelijk de investeringskosten meer dan terugverdiend.

Los van toegenomen werkplezier en een hogere klanttevredenheid; onbetaalbaar :-).

In ontwikkeling voor Accountants is het concept met Blended Learning dat C-insight inmiddels meer dan 5 jaar succesvol toepast binnen de Apothekers en de Huisartsenzorg, voor meer info en een voorbeeld zie hieronder.

Voorbeeld opzet Blended programma

add remove

Voorbeeld aanpak Programma Accountancy

 • Bepalen doel en onderwerpen
 • Opzet uiteindelijke training
 • Schrijven scenario's voor filmpjes
 • Professionele opnames
 • Verwerking in TrainTool
 • Test van het programma (eventueel pilot)

De investering voor de opzet van het programma bedraagt tussen de € 5.000 - € 10.000 exclusief BTW; afhankelijk van de wensen en bijvoorbeeld het aantal filmpjes dat moet worden opgenomen. 

Klik hieronder voor een voorbeeld van huisartsen.

EXTERN ASSESSOR

Heeft u die al geregeld?

Volgens het NBA rapport IN HET PUBLIEK BELANG: Het kan echt beter! is een aantal maatregelen ingezet naar een verbeterde controle-aanpak voor niet-OOB kantoren. Onder Governance 2.1 staat de rol van Extern Onafhankelijk Assessor omschreven. 

Wij vullen die graag voor u in...

...door als niet-accountant het MT van uw Audit BV iedere 120 dagen te toetsen op het creëren en onderhouden van een open en veilige cultuur voor (junior) medewerkers om kritisch te kunnen zijn op de eigen organisatie en die van de klant.

NON-EXECUTIVE BOARD MEMBER

Peter van den Berg


Moet uw MT serieus uitgedaagd worden?

Dan is de inzet van Peter een overweging. Heeft zijn sporen verdiend in finance, als directeur van een machinefabriek en is tegenwoordig senior consultant.

Gedegen professional die aanvullend aan onze diensten als non-executive boardmember het MT kan uitdagen veranderingen door te voeren.

In overleg inzetbaar. Contact graag via ons.